Notering

Fördelar med Frekvensmedicin


Frekvensmedicin är en behandlingsform som har visat sig ha mycket bra effekt där traditionella medicinska behandlingsformer har ringa eller inga verkan alls. Den här behandlingsformen har visat sig ha gott resultat när den har använts vid många olika symtom. Dessutom kan frekvensmedicin även användas med fördel tillsammans med övrig traditionell medicinsk behandling för att till exempel underlätta läkningsprocesser samt även minska smärta och lidande. Således kan frekvensmedicin vara ett bra komplement till traditionella behandlingsformer. Behandlingsformen är mycket lätt att utföra och innebär inget obehag för patienten. Behandlingen bygger på akupunktur med hjälp av teknisk utrustning, men helt utan nålar. Behandlingen innebär att man överför våglängder med en bestämd frekvens via plattor till akupunkturpunkter på kroppen. Fördelen med den här utrustningen är att den är portabel och är lätt att ta med. Dessutom kan den massproduceras till låga kostnader.
Behandlingsformen

Frekvensmedicin innebär att man pulserar in frekvenser på akupunkturpunkter, ömma punkter eller lokalt på det skadade området när det gäller led- och muskelskador. Pulseringarna utförs antingen med synligt ljus, IR-ljus eller med pulserande magneter. Vid val av behandling finns det flera parametrar att välja mellan, såsom olika frekvenser, hur lång tid som punkten på kroppen ska behandlas samt valet av punkter. Det här är mycket viktiga parametrar eftersom att olika frekvenser har varierande effekter (ref). Behandlingstiden för varje tillfälle kan också vara mycket avgörande för resultatet av behandlingen.  Vid några tillfällen uppnås resultatet av behandlingen redan efter några sekunder, men ibland behövs det flera minuters exponering över punkten för att uppnå en effekt. Ett behandlingstillfälle kan ta allt från ca 2 minuter till 1 timme. Tiden för varje enskild behandling bestäms vanligtvis av skadans art och patientens fysiska status. Min erfarenhet är att behandlingen ger bäst resultat efter 3-4 dagar, därefter avtar effekten. Antalet gånger jag måste behandla patienter för att få dem symtomfria varierar. Min erfarenhet av frekvensmedicin säger mig att en ung människa utan kroniska sjukdomar kan bli symtomfri mycket snabbt, jämfört med äldre personer med samma typ av symtom. Men det är alltid så att en aktiv och rörlig person får ett snabbare resultat än en person som aldrig rör på sig. Så en äldre rörlig får ett snabbare resultat än en ung och orörlig.

Behandlingsformen är smärtfri, vilket är en fördel.  Bland de behandlade patienterna kan ungefär 20 % uppleva en känsla av att det ”rinner under huden” eller ”strömmar” och det blir varmt. Ytterligare cirka 50 % kan uppleva en stickande känsla på olika områden på kroppen medan övriga känner ingenting under behandlingen. Eftersom jag inte har någon möjlighet att mäta eller se vad som händer under behandlingen måste jag lita på vad personen jag behandlar känner. Så många gånger får jag behandla en punkt därefter får personen känna om smärtan och spänningen blivit mindre i muskeln. Och så här fortsätter jag till dess att jag fått ett resultat som patienten är nöjd med (detta gäller muskelproblem).

Jag har hitintills behandlat ungefär 600 personer. Av dem har ungefär 70 % blivit symtomfria, 20 % har jag fått fortsätta att behandla, medan 10 % svarade inte på behandlingen.

Resultat av behandling med frekvensmedicin

Behandling av led- och muskelskador

Behandling av ledskador

Patienter med instabilt knä har upplevt att knäet har blivit mer stabilt direkt efter behandlingen. Även patienter med fotledsdistorsion har upplevt en ökad stabilitet av leden efter behandling med frekvensmedicin. Generellt sett har patienter med fotledsdistorsion krävt fler behandlingar jämfört med patienter med knäinstabilitet. Den här behandlingen skyndar även på läkningen av uttänjda ledband och korsband. Vidare har även sprickor i menisken läkt ut, vilket har påvisats efter röntgen. Dessutom har frekvensmedicin haft en positiv effekt i samband med läkning av sprickor på knäskålen. Ett exempel på det här var en äldre man, där båda knäna var helt utslitna och därför stod i kö för nya knälederna. Han kunde gå med stora smärtor. Jag behandlade honom för att se om vi kunde minska smärtan något. Under natten, efter behandlingen, kände han som att det började ”rinna i knäna” och på morgonen kunde han gå utan smärta. Efter ungefär 2 veckor kom smärtan tillbaka. Jag gav honom därför en ny behandling och smärtan försvann igen. Genom att behandla honom kontinuerligt kunde han vara smärtfri. Cirka 20 % av mina behandlingar har med ledskador att göra.


Behandling av Angelica Bengtsson – juniorvärldsmästare i stavhop

Jag behandlar kontinuerligt Angelica Bengtsson Svensk rekordhållare i stav och den mest lovande friidrottaren i Sverige och världen. Första gången jag träffade henne var 2006. Då hade hon under en längre tid gått med ett ryggproblem som varken sjukgymnaster eller naprapater hade kommit tillrätta med. Jag behandlade henne då. Redan dagen efter första behandlingen kunde hon träna utan problem. Sedan dess träffas vi regelbundet ca en gång i veckan. Skador som jag har behandlat hos henne är sprickor i knäskål, muskelbristningar, handled och fotleder, benhinner, höfter mm.

En intressant episod var SM 2010 där Angelica Bengtsson dagen innan flög från Hawaii till Stockholm, en flygresa på cirka 24 timmar. På Hawaii hade hon fått en lårkaka efter den senaste träningen. När Angelica kom fram på fredagseftermiddagen behandlade jag henne. Hon sov till klockan 11 på lördagen och gick sedan in och vann SM på ett nytt rekord. Angelica och många av de idrottare som jag har behandlat upplever att kroppen blir mjuk och spänstig efter behandlingen. En stor fördel med frekvensmedicin är att skadorna läker snabbt, så att idrottaren oftast kan vara i träning igen dagen efter behandling.

Behandling av rygg- och nackskador

Behandlingen har även haft positiv effekt på patienter med diskbråck. I ett fall var det så illa att läkarna ville akutoperera en patient. Men efter att jag hade behandlat patienten 5 gånger under loppet av 8 veckor visade röntgen att diskbråcket var utläkt. Jag har också nyligen haft en kvinna som för 16 år sedan fick problem med ryggen, med utstrålande smärta ner i benet. Den ständiga smärtan i benet upplevde hon ”som att gå på pingisbollar”, vilket gjorde att det var ett problem för henne att röra på sig. Efter min första behandling försvann ”pingisbollskänslan” och hon kunde nu gå på ett mycket bättre och ledigare sätt än tidigare. En man som efter att ha paddlat från Sverige till Finland, längsmed hela finska kusten, och tillbaka ådrog sig ett diskbråck. Hans fru som är sjukgymnast försökte under 1 års tid rehabilitera honom utan att lyckas. Efter 5 behandlingar med frekvensmedicin kunde han börja träna igen.

Jag behandlade också en man som hade fått diagnosen ”försliten nacke” när han var ungefär 50 år. Han är i dag 85 år och har alltså haft smärta i nacken i cirka 35 år. Vi hade inga förhoppningar att behandlingen skulle hjälpa honom, eftersom är det ”utslitet” så är det. Jag behandlade honom ändå och efter endast en behandling upplevde han stor skillnad och efter ytterligare en behandling kände han sedan inga besvär alls. Jag har även behandlat ett flertal personer med whiplashskador och de har varit både skidåkare, fotbollsspelare, ryttare mm som ådragit sig skadan i utövandet av sporten men även patienter som fått det i samband med bilolyckor. De här personerna har blivit behandlade med gott resultat allt ifrån några gånger till regelbundna behandlingar under ett halvt år. Jag läste nyligen att man misstänkte att dessa skador beror på inflammation i nackmuskulaturen. Det är kanske anledningen till att behandlingen fungerar så pass bra på dessa åkommor, eftersom cirka 40 % av mina behandlingar har med olika muskelskador att göra.


Behandling av senskador

Det kom en man till mig med anledning av att hans lillfinger pekade rakt ut och inte gick att böja. Han hade tidigare varit på vårdcentralen, där läkarna hade sagt att senan var av, så därför fick han en han en remiss till röntgen. Eftersom han är dykare kan han inte arbeta om fingret står rakt ut. Han ville pröva och se om jag kunde göra något under tiden som han väntade på röntgen och en tid till läkare. Redan efter några minuter under första behandlingstillfället kunde han börja röra på lillfingret och efter en timmes behandling kunde han använda lillfingret i stort sätt normalt (yttersta toppen av fingret var dock kraftlös). Den här behandlingen gjorde att han kunde arbeta som vanligt. Efter ca 2 veckor började lillfingret bli kraftlöst igen och då behandlade jag igen och då blev fingret åter normalt. Så här höll vi på att behandla var andra till tredje vecka till dess att han fick sin tid hos läkaren, vilket jag tror tog 2-3 månader. När han sedan träffade två läkare samtidigt, så berättade den ena läkaren för den andra att här är en man där läkare med hjälp av röntgen har konstaterat att en sena till lillfingret är av, vilket är anledningen till att han inte kan böja på fingret. När han visade för läkarna att han kunde böja på fingret blev de helt tysta. Jag har endast behandlat ungefär 5 patienter med senskador.

Behandling av muskelbristningar

Frekvensmedicin är en mycket bra behandlingsmetod för att minska läkningstiden vid muskelbristningar. Jag använder denna behandlingsform dagligen på idrottsmän vilket resulterar i att de är tillbaka i träning på mycket kort tid. Jag har även behandlat idrottare som under lång tid har haft problem efter gamla muskelbristningar. Även dessa idrottare har blivit hjälpta efter behandling med frekvensmedicin under en till två månader. Dessutom har jag även behandlat en man som hade fått en kraftig muskelbristning som gjorde hela benet blått. Han hade gått och fått behandling hos en sjukgymnast. Efter ett halvt år var benet bättre, men det gjorde fortfarande ont och var instabilt. Vidare hade benet bara halva den styrka som det friska benet hade. Jag behandlade honom och när han sedan ställde sig upp var smärtan borta, benet var stabilt och det kändes starkare. Efter ytterligare en behandling så var benet bra och jag har inte behövt behandla det flera gånger. Det här är vanligt bland hårt utövande idrottare. Av de jag har behandlat har säkert 10 % muskelbristningar. Detta fungerar även när idrottaren störs av ärrbilning från gamla bristningar. Behandlingen kan då ta  1-2 månader och sedan brukar de inte ha några känningar av mer..

Behandling av muskler

Frekvensmedicin är en oerhört kraftfull metod att använda i samband med ryggskott och andra problem när musklerna hamnar i kramptillstånd. Behandling av patienter med dessa problem har i de flesta fall lett till ett snabbt och positivt resultat, vilket oftast har erhållits direkt efter första behandlingstillfället. Det här har lett till att idrottare med ljumskproblem har kunnat börja träna redan första dagen efter behandling med frekvensmedicin, under förutsättning att det bara är en muskelspänning. Med den här metoden har jag lyckats behandla flera patienter med ljumskproblem med mycket gott resultat, där sjukvården har gett upp. För dessa patienter har det krävts en behandling under en längre period, (2 – 3 månader?) innan de har blivit återställda.  Jag har även behandlat personer med gamla kroniska muskelproblem med mycket bra resultat. En man kom till mig som hade ont i sin rygg och nacke i tio år efter att ha ramlat ner från en balkong. Efter cirka 10 behandlingar kände han sig återställd.

Jag har även behandlat en man som under mer än 20 år haft kramp i vaderna under nätterna. Läkare och sjukgymnaster hade prövat alla möjliga behandlingar på honom, utan resultat.  Redan efter ett behandlingstillfälle med frekvensmedicin försvann kramperna helt. Efter några månader kom kramperna tillbaka, varför jag började behandla honom på nytt. Efter den behandlingen har han nu varit helt symtomfri i tre år.

En idrottare med höft- och ryggproblem hade behandlats av en läkare tre sjukgymnaster och två naprapater i två år utan resultat. Då fick idrottaren beskedet att han inte kommer till att kunna springa mer.  Efter att jag hade behandlat honom en gång i veckan under ett halvt år sprang han sin första tävling.

En handbollsspelare som hade blivit behandlad av en sjukgymnast fick efter ett år besked att han kunde inte bli bättre. Då kunde han inte ens cykla i 5 minuter utan att få smärtor i ljumske och baksida  (av vad?). Dessutom hade han ont när han gick. Efter 10 behandlingar under 3 månader, tränar och spelar han nu som vanligt.

Av de personer som jag har behandlat hade ungefär 40 % ryggproblem.

Annonser

Behandling av rygg- och nackskador

 

Behandlingen har även haft positiv effekt på patienter med diskbråck. I ett fall var det så illa att läkarna ville akutoperera en patient. Men efter att jag hade behandlat patienten 5 gånger under loppet av 8 veckor visade röntgen att diskbråcket var utläkt. Jag har också nyligen haft en kvinna som för 16 år sedan fick problem med ryggen, med utstrålande smärta ner i benet. Den ständiga smärtan i benet upplevde hon ”som att gå på pingisbollar”, vilket gjorde att det var ett problem för henne att röra på sig. Efter min första behandling försvann ”pingisbollskänslan” och hon kunde nu gå på ett mycket bättre och ledigare sätt än tidigare. En man som efter att ha paddlat från Sverige till Finland, längsmed hela finska kusten, och tillbaka ådrog sig ett diskbråck. Hans fru som är sjukgymnast försökte under 1 års tid rehabilitera honom utan att lyckas. Efter 5 behandlingar med frekvensmedicin kunde han börja träna igen.

Jag behandlade också en man som hade fått diagnosen ”försliten nacke” när han var ungefär 50 år. Han är i dag 85 år och har alltså haft smärta i nacken i cirka 35 år. Vi hade inga förhoppningar att behandlingen skulle hjälpa honom, eftersom är det ”utslitet” så är det. Jag behandlade honom ändå och efter endast en behandling upplevde han stor skillnad och efter ytterligare en behandling kände han sedan inga besvär alls. Jag har även behandlat ett flertal personer med whiplashskador och de har varit både skidåkare, fotbollsspelare, ryttare mm som ådragit sig skadan i utövandet av sporten men även patienter som fått det i samband med bilolyckor. De här personerna har blivit behandlade med gott resultat allt ifrån några gånger till regelbundna behandlingar under ett halvt år. Jag läste nyligen att man misstänkte att dessa skador beror på inflammation i nackmuskulaturen. Det är kanske anledningen till att behandlingen fungerar så pass bra på dessa åkommor, eftersom cirka 40 % av mina behandlingar har med olika muskelskador att göra.

Notering

Fördelar med Frekvensmedicin

Frekvensmedicin är en behandlingsform som har visat sig ha mycket bra effekt där traditionella medicinska behandlingsformer har ringa eller inga verkan alls. Den här behandlingsformen har visat sig ha gott resultat när den har använts vid många olika symtom. Dessutom kan frekvensmedicin även användas med fördel tillsammans med övrig traditionell medicinsk behandling för att till exempel underlätta läkningsprocesser samt även minska smärta och lidande. Således kan frekvensmedicin vara ett bra komplement till traditionella behandlingsformer. Behandlingsformen är mycket lätt att utföra och innebär inget obehag för patienten. Behandlingen bygger på akupunktur med hjälp av teknisk utrustning, men helt utan nålar. Behandlingen innebär att man överför våglängder med en bestämd frekvens via plattor till akupunkturpunkter på kroppen. Fördelen med den här utrustningen är att den är portabel och är lätt att ta med.

Resultat av behandling med frekvensmedicin


Behandling av ledskador

Patienter med instabilt knä har upplevt att knäet har blivit mer stabilt direkt efter behandlingen. Även patienter med fotledsdistorsion har upplevt en ökad stabilitet av leden efter behandling med frekvensmedicin. Generellt sett har patienter med fotledsdistorsion krävt fler behandlingar jämfört med patienter med knäinstabilitet. Den här behandlingen skyndar även på läkningen av uttänjda ledband och korsband. Vidare har även sprickor i menisken läkt ut, vilket har påvisats efter röntgen. Dessutom har frekvensmedicin haft en positiv effekt i samband med läkning av sprickor på knäskålen. Ett exempel på det här var en äldre man, där båda knäna var helt utslitna och därför stod i kö för nya knälederna. Han kunde gå med stora smärtor. Jag behandlade honom för att se om vi kunde minska smärtan något. Under natten, efter behandlingen, kände han som att det började ”rinna i knäna” och på morgonen kunde han gå utan smärta. Efter ungefär 2 veckor kom smärtan tillbaka. Jag gav honom därför en ny behandling och smärtan försvann igen. Genom att behandla honom kontinuerligt kunde han vara smärtfri. Cirka 20 % av mina behandlingar har med ledskador att göra.


Behandling av Angelica Bengtsson – juniorvärldsmästare i stavhop

Jag behandlar kontinuerligt Angelica Bengtsson Svensk rekordhållare i stav och den mest lovande friidrottaren i Sverige och världen. Första gången jag träffade henne var 2006. Då hade hon under en längre tid gått med ett ryggproblem som varken sjukgymnaster eller naprapater hade kommit tillrätta med. Jag behandlade henne då. Redan dagen efter första behandlingen kunde hon träna utan problem. Sedan dess träffas vi regelbundet ca en gång i veckan. Skador som jag har behandlat hos henne är sprickor i knäskål, muskelbristningar, handled och fotleder, benhinner, höfter mm.

En intressant episod var SM 2010 där Angelica Bengtsson dagen innan flög från Hawaii till Stockholm, en flygresa på cirka 24 timmar. På Hawaii hade hon fått en lårkaka efter den senaste träningen. När Angelica kom fram på fredagseftermiddagen behandlade jag henne. Hon sov till klockan 11 på lördagen och gick sedan in och vann SM på ett nytt rekord. Angelica och många av de idrottare som jag har behandlat upplever att kroppen blir mjuk och spänstig efter behandlingen. En stor fördel med frekvensmedicin är att skadorna läker snabbt, så att idrottaren oftast kan vara i träning igen dagen efter behandling.

Behandlingsformen

Frekvensmedicin innebär att man pulserar in frekvenser på akupunkturpunkter, ömma punkter eller lokalt på det skadade området när det gäller led- och muskelskador. Pulseringarna utförs antingen med synligt ljus, IR-ljus eller med pulserande magneter. Vid val av behandling finns det flera parametrar att välja mellan, såsom olika frekvenser, hur lång tid som punkten på kroppen ska behandlas samt valet av punkter. Det här är mycket viktiga parametrar eftersom att olika frekvenser har varierande effekter (ref). Behandlingstiden för varje tillfälle kan också vara mycket avgörande för resultatet av behandlingen.  Vid några tillfällen uppnås resultatet av behandlingen redan efter några sekunder, men ibland behövs det flera minuters exponering över punkten för att uppnå en effekt. Ett behandlingstillfälle kan ta allt från ca 2 minuter till 1 timme. Tiden för varje enskild behandling bestäms vanligtvis av skadans art och patientens fysiska status. Min erfarenhet är att behandlingen ger bäst resultat efter 3-4 dagar, därefter avtar effekten. Antalet gånger jag måste behandla patienter för att få dem symtomfria varierar. Min erfarenhet av frekvensmedicin säger mig att en ung människa utan kroniska sjukdomar kan bli symtomfri mycket snabbt, jämfört med äldre personer med samma typ av symtom. Men det är alltid så att en aktiv och rörlig person får ett snabbare resultat än en person som aldrig rör på sig. Så en äldre rörlig får ett snabbare resultat än en ung och orörlig.

Behandlingsformen är smärtfri, vilket är en fördel.  Bland de behandlade patienterna kan ungefär 20 % uppleva en känsla av att det ”rinner under huden” eller ”strömmar” och det blir varmt. Ytterligare cirka 50 % kan uppleva en stickande känsla på olika områden på kroppen medan övriga känner ingenting under behandlingen. Eftersom jag inte har någon möjlighet att mäta eller se vad som händer under behandlingen måste jag lita på vad personen jag behandlar känner. Så många gånger får jag behandla en punkt därefter får personen känna om smärtan och spänningen blivit mindre i muskeln. Och så här fortsätter jag till dess att jag fått ett resultat som patienten är nöjd med (detta gäller muskelproblem).

Jag har hitintills behandlat ungefär 600 personer. Av dem har ungefär 70 % blivit symtomfria, 20 % har jag fått fortsätta att behandla, medan 10 % svarade inte på behandlingen.